تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

پاورپوینت مفاهیم مشكل و اهداف در برنامه ریزیشناسه محصول: 733477
موجود

پاورپوینت مفاهیم مشكل و اهداف در برنامه ریزی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5900تومان

برچسب ها :

پاورپوینت مفاهیم مشكل و اهداف در برنامه ریزی

پاورپوینت مفاهیم مشكل و اهداف در برنامه ریزی

عنوان :

پاورپوینت مفاهیم مشكل و اهداف در برنامه ریزی

فرمت :

پاورپوینت - PPT

تعداد اسلاید :

59

شناسه :

680

توضیحات :

تعيين مشكل و اهداف در برنامه ريزي ارتباطي

مسئله چيست؟

n

پاورپوینت مفاهیم مشكل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطیشناسه محصول: 733478
موجود

پاورپوینت مفاهیم مشكل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5900تومان

برچسب ها :

پاورپوینت مفاهیم مشكل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطی

پاورپوینت مفاهیم مشكل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطی

عنوان :

پاورپوینت مفاهیم مشكل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطی

فرمت :

پاورپوینت - PPT

تعداد اسلاید :

59

شناسه :

679

توضیحات :

تعيين مشكل و اهداف در برنامه ريزي ارتباطي

مسئله چيست؟

n

پاورپوینت مشكل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطیشناسه محصول: 733479
موجود

پاورپوینت مشكل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5900تومان

برچسب ها :

پاورپوینت مشكل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطی

پاورپوینت مشكل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطی

عنوان :

پاورپوینت مشكل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطی

فرمت :

پاورپوینت - PPT

تعداد اسلاید :

59

شناسه :

678

توضیحات :

تعيين مشكل و اهداف در برنامه ريزي ارتباطي

مسئله چيست؟

n

پاورپوینت مفهوم تعيين مشكل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطیشناسه محصول: 733480
موجود

پاورپوینت مفهوم تعيين مشكل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5900تومان

برچسب ها :

پاورپوینت مفهوم تعيين مشكل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطی

پاورپوینت مفهوم تعيين مشكل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطی

عنوان :

پاورپوینت مفهوم تعيين مشكل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطی

فرمت :

پاورپوینت - PPT

تعداد اسلاید :

59

شناسه :

677

توضیحات :

تعيين مشكل و اهداف در برنامه ريزي ارتباطي

مسئله چيست؟

n

پاورپوینت مشكل و اهداف در برنامه ریزیشناسه محصول: 733481
موجود

پاورپوینت مشكل و اهداف در برنامه ریزی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5900تومان

برچسب ها :

پاورپوینت مشكل و اهداف در برنامه ریزی

پاورپوینت مشكل و اهداف در برنامه ریزی

عنوان :

پاورپوینت مشكل و اهداف در برنامه ریزی

فرمت :

پاورپوینت - PPT

تعداد اسلاید :

59

شناسه :

676

توضیحات :

تعيين مشكل و اهداف در برنامه ريزي ارتباطي

مسئله چيست؟

n

پاورپوینت تعيين مشكل و اهداف در برنامه ریزیشناسه محصول: 733482
موجود

پاورپوینت تعيين مشكل و اهداف در برنامه ریزی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5900تومان

برچسب ها :

پاورپوینت تعيين مشكل و اهداف در برنامه ریزی

پاورپوینت تعيين مشكل و اهداف در برنامه ریزی

عنوان :

پاورپوینت تعيين مشكل و اهداف در برنامه ریزی

فرمت :

پاورپوینت - PPT

تعداد اسلاید :

59

شناسه :

675

توضیحات :

تعيين مشكل و اهداف در برنامه ريزي ارتباطي

مسئله چيست؟

n

پاورپوینت مفهوم تعيين مشكل و اهداف در برنامه ریزیشناسه محصول: 733484
موجود

پاورپوینت مفهوم تعيين مشكل و اهداف در برنامه ریزی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5900تومان

برچسب ها :

پاورپوینت مفهوم تعيين مشكل و اهداف در برنامه ریزی

پاورپوینت مفهوم تعيين مشكل و اهداف در برنامه ریزی

عنوان :

پاورپوینت مفهوم تعيين مشكل و اهداف در برنامه ریزی

فرمت :

پاورپوینت - PPT

تعداد اسلاید :

59

شناسه :

674

توضیحات :

تعيين مشكل و اهداف در برنامه ريزي ارتباطي

مسئله چيست؟

n

پاورپوینت تعيين اهداف در برنامه ریزی ارتباطیشناسه محصول: 733485
موجود

پاورپوینت تعيين اهداف در برنامه ریزی ارتباطی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5900تومان

برچسب ها :

پاورپوینت تعيين اهداف در برنامه ریزی ارتباطی

پاورپوینت تعيين اهداف در برنامه ریزی ارتباطی

عنوان :

پاورپوینت تعيين اهداف در برنامه ریزی ارتباطی

فرمت :

پاورپوینت - PPT

تعداد اسلاید :

59

شناسه :

673

توضیحات :

تعيين مشكل و اهداف در برنامه ريزي ارتباطي

مسئله چيست؟

n

پاورپوینت تعيين مشكل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطیشناسه محصول: 733486
موجود

پاورپوینت تعيين مشكل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5900تومان

برچسب ها :

پاورپوینت تعيين مشكل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطی

پاورپوینت تعيين مشكل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطی

عنوان :

پاورپوینت تعيين مشكل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطی

فرمت :

پاورپوینت - PPT

تعداد اسلاید :

59

شناسه :

672

توضیحات :

تعيين مشكل و اهداف در برنامه ريزي ارتباطي

مسئله چيست؟

n

پاورپوینت تعيين اهداف در برنامه ریزیشناسه محصول: 733487
موجود

پاورپوینت تعيين اهداف در برنامه ریزی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5900تومان

برچسب ها :

پاورپوینت تعيين اهداف در برنامه ریزی

پاورپوینت تعيين اهداف در برنامه ریزی

عنوان :

پاورپوینت تعيين اهداف در برنامه ریزی

فرمت :

پاورپوینت - PPT

تعداد اسلاید :

59

شناسه :

671

توضیحات :

تعيين مشكل و اهداف در برنامه ريزي ارتباطي

مسئله چيست؟

n

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری ارس رایانه رشته کامپیوترشناسه محصول: 521581
موجود

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری ارس رایانه رشته کامپیوتر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5700تومان

برچسب ها :

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری ارس رایانه رشته کامپیوتر

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری ارس رایانه رشته کامپیوتر

عنوان :

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری ارس رایانه رشته کامپیوتر

فرمت :

ورد داکیومنت - DOC

تعداد صفحه :

57

شناسه :

100

توضیحات :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

چکیده ............................................................................................................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................................................................................................. 2

فصل اول............................................................................................................................................................................. 3

1-1- معرفی محل کارآموزی.......................................................................................................................................... 3

12-- معرفی کل شرکت کامپیوتری............................................................................................................................... 3

1-3- شرح کلی فعالیت های که در آن شرکت انجام می شود ................................................................................ 3

1-4-فعالیت های مرتبط با رشته تحصیلی................................................................................................................... 4

فصل دوم............................................................................................................................................................................ 5

2-1- فعالیت های انجام شده ( فعالیت های واگذار شده به دانشجو جهت کارآموزی )......................................... 5

2-2- تعریف فعالیت های واگذار شده ......................................................................................................................... 5

فصل سوم........................................................................................................................................................................... 14

3-1- مشکل 1 ............................................................................................................................................................... 14

3-2- راحل سریع 1 ....................................................................................................................................................... 14

3-3- راحل سریع 2 ....................................................................................................................................................... 14

3-4- مشکل 2 ............................................................................................................................................................... 15

3-5- راحل سریع 1 ....................................................................................................................................................... 15

3-6- راحل سریع 2 .................................................................................................................................................................15

3-7- اداره ای به نام آفیس ....................................................................................................................................................16

3-8- راحل سریع .....................................................................................................................................................................17

3-9- بوق های کامپیوتری .....................................................................................................................................................18

3-10- کار نکردن مانیتور کامپیوتر ......................................................................................................................................29

3-11- برای تمیز کردن cd-drive ....................................................................................................................................23

3-12- خرابی فن هی کیس کامپیوتری .............................................................................................................................27

3-13- احیای کامپیوتر های شخصی بدون راه انداز ........................................................................................................35

فرم گزارش کار هفتگی ................................................................................................................................................... 36

فرم گزارش کار ماهانه ..................................................................................................................................................... 45

گزارش بازدید مدرس کارآموز از محل .......................................................................................................................... 48

گزارش ماهیانه سرپرست کارآموز .................................................................................................................................. 51

ارزیابی نهایی کارآموزی .................................................................................................................................................. 54

 

گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری ارس رایانهشناسه محصول: 521583
موجود

گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری ارس رایانه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5700تومان

برچسب ها :

گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری ارس رایانه

گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری ارس رایانه

عنوان :

گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری ارس رایانه

فرمت :

ورد داکیومنت - DOC

تعداد صفحه :

57

شناسه :

99

توضیحات :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

چکیده ............................................................................................................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................................................................................................. 2

فصل اول............................................................................................................................................................................. 3

1-1- معرفی محل کارآموزی.......................................................................................................................................... 3

12-- معرفی کل شرکت کامپیوتری............................................................................................................................... 3

1-3- شرح کلی فعالیت های که در آن شرکت انجام می شود ................................................................................ 3

1-4-فعالیت های مرتبط با رشته تحصیلی................................................................................................................... 4

فصل دوم............................................................................................................................................................................ 5

2-1- فعالیت های انجام شده ( فعالیت های واگذار شده به دانشجو جهت کارآموزی )......................................... 5

2-2- تعریف فعالیت های واگذار شده ......................................................................................................................... 5

فصل سوم........................................................................................................................................................................... 14

3-1- مشکل 1 ............................................................................................................................................................... 14

3-2- راحل سریع 1 ....................................................................................................................................................... 14

3-3- راحل سریع 2 ....................................................................................................................................................... 14

3-4- مشکل 2 ............................................................................................................................................................... 15

3-5- راحل سریع 1 ....................................................................................................................................................... 15

3-6- راحل سریع 2 .................................................................................................................................................................15

3-7- اداره ای به نام آفیس ....................................................................................................................................................16

3-8- راحل سریع .....................................................................................................................................................................17

3-9- بوق های کامپیوتری .....................................................................................................................................................18

3-10- کار نکردن مانیتور کامپیوتر ......................................................................................................................................29

3-11- برای تمیز کردن cd-drive ....................................................................................................................................23

3-12- خرابی فن هی کیس کامپیوتری .............................................................................................................................27

3-13- احیای کامپیوتر های شخصی بدون راه انداز ........................................................................................................35

فرم گزارش کار هفتگی ................................................................................................................................................... 36

فرم گزارش کار ماهانه ..................................................................................................................................................... 45

گزارش بازدید مدرس کارآموز از محل .......................................................................................................................... 48

گزارش ماهیانه سرپرست کارآموز .................................................................................................................................. 51

ارزیابی نهایی کارآموزی .................................................................................................................................................. 54

 

گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری ارس رایانه رشته کامپیوترشناسه محصول: 521587
موجود

گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری ارس رایانه رشته کامپیوتر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5700تومان

برچسب ها :

گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری ارس رایانه رشته کامپیوتر

گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری ارس رایانه رشته کامپیوتر

عنوان :

گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری ارس رایانه رشته کامپیوتر

فرمت :

ورد داکیومنت - DOC

تعداد صفحه :

57

شناسه :

98

توضیحات :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

چکیده ............................................................................................................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................................................................................................. 2

فصل اول............................................................................................................................................................................. 3

1-1- معرفی محل کارآموزی.......................................................................................................................................... 3

12-- معرفی کل شرکت کامپیوتری............................................................................................................................... 3

1-3- شرح کلی فعالیت های که در آن شرکت انجام می شود ................................................................................ 3

1-4-فعالیت های مرتبط با رشته تحصیلی................................................................................................................... 4

فصل دوم............................................................................................................................................................................ 5

2-1- فعالیت های انجام شده ( فعالیت های واگذار شده به دانشجو جهت کارآموزی )......................................... 5

2-2- تعریف فعالیت های واگذار شده ......................................................................................................................... 5

فصل سوم........................................................................................................................................................................... 14

3-1- مشکل 1 ............................................................................................................................................................... 14

3-2- راحل سریع 1 ....................................................................................................................................................... 14

3-3- راحل سریع 2 ....................................................................................................................................................... 14

3-4- مشکل 2 ............................................................................................................................................................... 15

3-5- راحل سریع 1 ....................................................................................................................................................... 15

3-6- راحل سریع 2 .................................................................................................................................................................15

3-7- اداره ای به نام آفیس ....................................................................................................................................................16

3-8- راحل سریع .....................................................................................................................................................................17

3-9- بوق های کامپیوتری .....................................................................................................................................................18

3-10- کار نکردن مانیتور کامپیوتر ......................................................................................................................................29

3-11- برای تمیز کردن cd-drive ....................................................................................................................................23

3-12- خرابی فن هی کیس کامپیوتری .............................................................................................................................27

3-13- احیای کامپیوتر های شخصی بدون راه انداز ........................................................................................................35

فرم گزارش کار هفتگی ................................................................................................................................................... 36

فرم گزارش کار ماهانه ..................................................................................................................................................... 45

گزارش بازدید مدرس کارآموز از محل .......................................................................................................................... 48

گزارش ماهیانه سرپرست کارآموز .................................................................................................................................. 51

ارزیابی نهایی کارآموزی .................................................................................................................................................. 54

 

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری رشته کامپیوترشناسه محصول: 521590
موجود

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری رشته کامپیوتر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5700تومان

برچسب ها :

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری رشته کامپیوتر

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری رشته کامپیوتر

عنوان :

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری رشته کامپیوتر

فرمت :

ورد داکیومنت - DOC

تعداد صفحه :

57

شناسه :

97

توضیحات :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

چکیده ............................................................................................................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................................................................................................. 2

فصل اول............................................................................................................................................................................. 3

1-1- معرفی محل کارآموزی.......................................................................................................................................... 3

12-- معرفی کل شرکت کامپیوتری............................................................................................................................... 3

1-3- شرح کلی فعالیت های که در آن شرکت انجام می شود ................................................................................ 3

1-4-فعالیت های مرتبط با رشته تحصیلی................................................................................................................... 4

فصل دوم............................................................................................................................................................................ 5

2-1- فعالیت های انجام شده ( فعالیت های واگذار شده به دانشجو جهت کارآموزی )......................................... 5

2-2- تعریف فعالیت های واگذار شده ......................................................................................................................... 5

فصل سوم........................................................................................................................................................................... 14

3-1- مشکل 1 ............................................................................................................................................................... 14

3-2- راحل سریع 1 ....................................................................................................................................................... 14

3-3- راحل سریع 2 ....................................................................................................................................................... 14

3-4- مشکل 2 ............................................................................................................................................................... 15

3-5- راحل سریع 1 ....................................................................................................................................................... 15

3-6- راحل سریع 2 .................................................................................................................................................................15

3-7- اداره ای به نام آفیس ....................................................................................................................................................16

3-8- راحل سریع .....................................................................................................................................................................17

3-9- بوق های کامپیوتری .....................................................................................................................................................18

3-10- کار نکردن مانیتور کامپیوتر ......................................................................................................................................29

3-11- برای تمیز کردن cd-drive ....................................................................................................................................23

3-12- خرابی فن هی کیس کامپیوتری .............................................................................................................................27

3-13- احیای کامپیوتر های شخصی بدون راه انداز ........................................................................................................35

فرم گزارش کار هفتگی ................................................................................................................................................... 36

فرم گزارش کار ماهانه ..................................................................................................................................................... 45

گزارش بازدید مدرس کارآموز از محل .......................................................................................................................... 48

گزارش ماهیانه سرپرست کارآموز .................................................................................................................................. 51

ارزیابی نهایی کارآموزی .................................................................................................................................................. 54

 

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری ارس رایانهشناسه محصول: 521592
موجود

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری ارس رایانه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5700تومان

برچسب ها :

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری ارس رایانه

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری ارس رایانه

عنوان :

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری ارس رایانه

فرمت :

ورد داکیومنت - DOC

تعداد صفحه :

57

شناسه :

96

توضیحات :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

چکیده ............................................................................................................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................................................................................................. 2

فصل اول............................................................................................................................................................................. 3

1-1- معرفی محل کارآموزی.......................................................................................................................................... 3

12-- معرفی کل شرکت کامپیوتری............................................................................................................................... 3

1-3- شرح کلی فعالیت های که در آن شرکت انجام می شود ................................................................................ 3

1-4-فعالیت های مرتبط با رشته تحصیلی................................................................................................................... 4

فصل دوم............................................................................................................................................................................ 5

2-1- فعالیت های انجام شده ( فعالیت های واگذار شده به دانشجو جهت کارآموزی )......................................... 5

2-2- تعریف فعالیت های واگذار شده ......................................................................................................................... 5

فصل سوم........................................................................................................................................................................... 14

3-1- مشکل 1 ............................................................................................................................................................... 14

3-2- راحل سریع 1 ....................................................................................................................................................... 14

3-3- راحل سریع 2 ....................................................................................................................................................... 14

3-4- مشکل 2 ............................................................................................................................................................... 15

3-5- راحل سریع 1 ....................................................................................................................................................... 15

3-6- راحل سریع 2 .................................................................................................................................................................15

3-7- اداره ای به نام آفیس ....................................................................................................................................................16

3-8- راحل سریع .....................................................................................................................................................................17

3-9- بوق های کامپیوتری .....................................................................................................................................................18

3-10- کار نکردن مانیتور کامپیوتر ......................................................................................................................................29

3-11- برای تمیز کردن cd-drive ....................................................................................................................................23

3-12- خرابی فن هی کیس کامپیوتری .............................................................................................................................27

3-13- احیای کامپیوتر های شخصی بدون راه انداز ........................................................................................................35

فرم گزارش کار هفتگی ................................................................................................................................................... 36

فرم گزارش کار ماهانه ..................................................................................................................................................... 45

گزارش بازدید مدرس کارآموز از محل .......................................................................................................................... 48

گزارش ماهیانه سرپرست کارآموز .................................................................................................................................. 51

ارزیابی نهایی کارآموزی .................................................................................................................................................. 54

 

گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتریشناسه محصول: 521596
موجود

گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5700تومان

برچسب ها :

گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری

گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری

عنوان :

گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری

فرمت :

ورد داکیومنت - DOC

تعداد صفحه :

57

شناسه :

95

توضیحات :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

چکیده ............................................................................................................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................................................................................................. 2

فصل اول............................................................................................................................................................................. 3

1-1- معرفی محل کارآموزی.......................................................................................................................................... 3

12-- معرفی کل شرکت کامپیوتری............................................................................................................................... 3

1-3- شرح کلی فعالیت های که در آن شرکت انجام می شود ................................................................................ 3

1-4-فعالیت های مرتبط با رشته تحصیلی................................................................................................................... 4

فصل دوم............................................................................................................................................................................ 5

2-1- فعالیت های انجام شده ( فعالیت های واگذار شده به دانشجو جهت کارآموزی )......................................... 5

2-2- تعریف فعالیت های واگذار شده ......................................................................................................................... 5

فصل سوم........................................................................................................................................................................... 14

3-1- مشکل 1 ............................................................................................................................................................... 14

3-2- راحل سریع 1 ....................................................................................................................................................... 14

3-3- راحل سریع 2 ....................................................................................................................................................... 14

3-4- مشکل 2 ............................................................................................................................................................... 15

3-5- راحل سریع 1 ....................................................................................................................................................... 15

3-6- راحل سریع 2 .................................................................................................................................................................15

3-7- اداره ای به نام آفیس ....................................................................................................................................................16

3-8- راحل سریع .....................................................................................................................................................................17

3-9- بوق های کامپیوتری .....................................................................................................................................................18

3-10- کار نکردن مانیتور کامپیوتر ......................................................................................................................................29

3-11- برای تمیز کردن cd-drive ....................................................................................................................................23

3-12- خرابی فن هی کیس کامپیوتری .............................................................................................................................27

3-13- احیای کامپیوتر های شخصی بدون راه انداز ........................................................................................................35

فرم گزارش کار هفتگی ................................................................................................................................................... 36

فرم گزارش کار ماهانه ..................................................................................................................................................... 45

گزارش بازدید مدرس کارآموز از محل .......................................................................................................................... 48

گزارش ماهیانه سرپرست کارآموز .................................................................................................................................. 51

ارزیابی نهایی کارآموزی .................................................................................................................................................. 54

 

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتریشناسه محصول: 521600
موجود

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5700تومان

برچسب ها :

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری

عنوان :

گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری

فرمت :

ورد داکیومنت - DOC

تعداد صفحه :

57

شناسه :

94

توضیحات :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

چکیده ............................................................................................................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................................................................................................. 2

فصل اول............................................................................................................................................................................. 3

1-1- معرفی محل کارآموزی.......................................................................................................................................... 3

12-- معرفی کل شرکت کامپیوتری............................................................................................................................... 3

1-3- شرح کلی فعالیت های که در آن شرکت انجام می شود ................................................................................ 3

1-4-فعالیت های مرتبط با رشته تحصیلی................................................................................................................... 4

فصل دوم............................................................................................................................................................................ 5

2-1- فعالیت های انجام شده ( فعالیت های واگذار شده به دانشجو جهت کارآموزی )......................................... 5

2-2- تعریف فعالیت های واگذار شده ......................................................................................................................... 5

فصل سوم........................................................................................................................................................................... 14

3-1- مشکل 1 ............................................................................................................................................................... 14

3-2- راحل سریع 1 ....................................................................................................................................................... 14

3-3- راحل سریع 2 ....................................................................................................................................................... 14

3-4- مشکل 2 ............................................................................................................................................................... 15

3-5- راحل سریع 1 ....................................................................................................................................................... 15

3-6- راحل سریع 2 .................................................................................................................................................................15

3-7- اداره ای به نام آفیس ....................................................................................................................................................16

3-8- راحل سریع .....................................................................................................................................................................17

3-9- بوق های کامپیوتری .....................................................................................................................................................18

3-10- کار نکردن مانیتور کامپیوتر ......................................................................................................................................29

3-11- برای تمیز کردن cd-drive ....................................................................................................................................23

3-12- خرابی فن هی کیس کامپیوتری .............................................................................................................................27

3-13- احیای کامپیوتر های شخصی بدون راه انداز ........................................................................................................35

فرم گزارش کار هفتگی ................................................................................................................................................... 36

فرم گزارش کار ماهانه ..................................................................................................................................................... 45

گزارش بازدید مدرس کارآموز از محل .......................................................................................................................... 48

گزارش ماهیانه سرپرست کارآموز .................................................................................................................................. 51

ارزیابی نهایی کارآموزی .................................................................................................................................................. 54

 

گزارش کارآموزی شرکت ارس رایانهشناسه محصول: 521604
موجود

گزارش کارآموزی شرکت ارس رایانه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5700تومان

برچسب ها :

گزارش کارآموزی شرکت ارس رایانه

گزارش کارآموزی شرکت ارس رایانه

عنوان :

گزارش کارآموزی شرکت ارس رایانه

فرمت :

ورد داکیومنت - DOC

تعداد صفحه :

57

شناسه :

93

توضیحات :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

چکیده ............................................................................................................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................................................................................................. 2

فصل اول............................................................................................................................................................................. 3

1-1- معرفی محل کارآموزی.......................................................................................................................................... 3

12-- معرفی کل شرکت کامپیوتری............................................................................................................................... 3

1-3- شرح کلی فعالیت های که در آن شرکت انجام می شود ................................................................................ 3

1-4-فعالیت های مرتبط با رشته تحصیلی................................................................................................................... 4

فصل دوم............................................................................................................................................................................ 5

2-1- فعالیت های انجام شده ( فعالیت های واگذار شده به دانشجو جهت کارآموزی )......................................... 5

2-2- تعریف فعالیت های واگذار شده ......................................................................................................................... 5

فصل سوم........................................................................................................................................................................... 14

3-1- مشکل 1 ............................................................................................................................................................... 14

3-2- راحل سریع 1 ....................................................................................................................................................... 14

3-3- راحل سریع 2 ....................................................................................................................................................... 14

3-4- مشکل 2 ............................................................................................................................................................... 15

3-5- راحل سریع 1 ....................................................................................................................................................... 15

3-6- راحل سریع 2 .................................................................................................................................................................15

3-7- اداره ای به نام آفیس ....................................................................................................................................................16

3-8- راحل سریع .....................................................................................................................................................................17

3-9- بوق های کامپیوتری .....................................................................................................................................................18

3-10- کار نکردن مانیتور کامپیوتر ......................................................................................................................................29

3-11- برای تمیز کردن cd-drive ....................................................................................................................................23

3-12- خرابی فن هی کیس کامپیوتری .............................................................................................................................27

3-13- احیای کامپیوتر های شخصی بدون راه انداز ........................................................................................................35

فرم گزارش کار هفتگی ................................................................................................................................................... 36

فرم گزارش کار ماهانه ..................................................................................................................................................... 45

گزارش بازدید مدرس کارآموز از محل .......................................................................................................................... 48

گزارش ماهیانه سرپرست کارآموز .................................................................................................................................. 51

ارزیابی نهایی کارآموزی .................................................................................................................................................. 54

 

گزارش کارآموزی ارس رایانهشناسه محصول: 521607
موجود

گزارش کارآموزی ارس رایانه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5700تومان

برچسب ها :

گزارش کارآموزی ارس رایانه

گزارش کارآموزی ارس رایانه

عنوان :

گزارش کارآموزی ارس رایانه

فرمت :

ورد داکیومنت - DOC

تعداد صفحه :

57

شناسه :

92

توضیحات :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

چکیده ............................................................................................................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................................................................................................. 2

فصل اول............................................................................................................................................................................. 3

1-1- معرفی محل کارآموزی.......................................................................................................................................... 3

12-- معرفی کل شرکت کامپیوتری............................................................................................................................... 3

1-3- شرح کلی فعالیت های که در آن شرکت انجام می شود ................................................................................ 3

1-4-فعالیت های مرتبط با رشته تحصیلی................................................................................................................... 4

فصل دوم............................................................................................................................................................................ 5

2-1- فعالیت های انجام شده ( فعالیت های واگذار شده به دانشجو جهت کارآموزی )......................................... 5

2-2- تعریف فعالیت های واگذار شده ......................................................................................................................... 5

فصل سوم........................................................................................................................................................................... 14

3-1- مشکل 1 ............................................................................................................................................................... 14

3-2- راحل سریع 1 ....................................................................................................................................................... 14

3-3- راحل سریع 2 ....................................................................................................................................................... 14

3-4- مشکل 2 ............................................................................................................................................................... 15

3-5- راحل سریع 1 ....................................................................................................................................................... 15

3-6- راحل سریع 2 .................................................................................................................................................................15

3-7- اداره ای به نام آفیس ....................................................................................................................................................16

3-8- راحل سریع .....................................................................................................................................................................17

3-9- بوق های کامپیوتری .....................................................................................................................................................18

3-10- کار نکردن مانیتور کامپیوتر ......................................................................................................................................29

3-11- برای تمیز کردن cd-drive ....................................................................................................................................23

3-12- خرابی فن هی کیس کامپیوتری .............................................................................................................................27

3-13- احیای کامپیوتر های شخصی بدون راه انداز ........................................................................................................35

فرم گزارش کار هفتگی ................................................................................................................................................... 36

فرم گزارش کار ماهانه ..................................................................................................................................................... 45

گزارش بازدید مدرس کارآموز از محل .......................................................................................................................... 48

گزارش ماهیانه سرپرست کارآموز .................................................................................................................................. 51

ارزیابی نهایی کارآموزی .................................................................................................................................................. 54

 

گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری رشته کامپیوترشناسه محصول: 521610
موجود

گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری رشته کامپیوتر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5700تومان

برچسب ها :

گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری رشته کامپیوتر

گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری رشته کامپیوتر

عنوان :

گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری رشته کامپیوتر

فرمت :

ورد داکیومنت - DOC

تعداد صفحه :

57

شناسه :

91

توضیحات :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

چکیده ............................................................................................................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................................................................................................. 2

فصل اول............................................................................................................................................................................. 3

1-1- معرفی محل کارآموزی.......................................................................................................................................... 3

12-- معرفی کل شرکت کامپیوتری............................................................................................................................... 3

1-3- شرح کلی فعالیت های که در آن شرکت انجام می شود ................................................................................ 3

1-4-فعالیت های مرتبط با رشته تحصیلی................................................................................................................... 4

فصل دوم............................................................................................................................................................................ 5

2-1- فعالیت های انجام شده ( فعالیت های واگذار شده به دانشجو جهت کارآموزی )......................................... 5

2-2- تعریف فعالیت های واگذار شده ......................................................................................................................... 5

فصل سوم........................................................................................................................................................................... 14

3-1- مشکل 1 ............................................................................................................................................................... 14

3-2- راحل سریع 1 ....................................................................................................................................................... 14

3-3- راحل سریع 2 ....................................................................................................................................................... 14

3-4- مشکل 2 ............................................................................................................................................................... 15

3-5- راحل سریع 1 ....................................................................................................................................................... 15

3-6- راحل سریع 2 .................................................................................................................................................................15

3-7- اداره ای به نام آفیس ....................................................................................................................................................16

3-8- راحل سریع .....................................................................................................................................................................17

3-9- بوق های کامپیوتری .....................................................................................................................................................18

3-10- کار نکردن مانیتور کامپیوتر ......................................................................................................................................29

3-11- برای تمیز کردن cd-drive ....................................................................................................................................23

3-12- خرابی فن هی کیس کامپیوتری .............................................................................................................................27

3-13- احیای کامپیوتر های شخصی بدون راه انداز ........................................................................................................35

فرم گزارش کار هفتگی ................................................................................................................................................... 36

فرم گزارش کار ماهانه ..................................................................................................................................................... 45

گزارش بازدید مدرس کارآموز از محل .......................................................................................................................... 48

گزارش ماهیانه سرپرست کارآموز .................................................................................................................................. 51

ارزیابی نهایی کارآموزی .................................................................................................................................................. 54

 

logo-samandehi